ADER 23.1.5

Titlu proiect: ADER 23.1.5: Monitorizarea stării de conservare a biodiversității vegetale din agroecosistemele zonelor umede la nivel național, cuprinse în măsura GAEC 2-Planul National Strategic

Bugetul total al proiectului: 1.200.000 Lei

Sursă de finanțare: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioada implementării: 2023 – 2026

Contractor al proiectului: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc (ICDCRM)
 
Principalele rezultate preconizate:

-Determinarea numărului optim de piețe de probă geostaționare pentru fiecare arie biogeografică în care se vor determina situația ex-ante și ex-post a zonelor umede din punctul de vedere al vegetației spontane palustre; evaluarea stării de conservare a zonelor supuse studiului;
-Identificarea și evaluarea capacității de invadare ale speciilor ierboase anuale și perene și a speciilor lemnoase invazive;
-Monitorizarea variației  nivelului și chimismului apei din zonele umede supuse studiului;
-Determinarea litostratigrafiei și a parametrilor fizico chimici a solului în zonele umede;
-Impactul pășunatului asupra vegetației a zonelor umede;
-Evaluarea nivelului de eutrofizare a apelor stagnante din  zonele umede;
-Determinarea capacității de sechestrare a CO2 în vegetația supraterană și subterană și a căilor/modalităților de creștere a capacității de sechestrare a CO2 a modalităților de intervenție antropică pentru maximizarea  sechestrarii CO2  in zonele umede;
-Identificarea terenurilor degradate și a zonelor umede la nivel național, cuprinse în măsura PNS-GAEC 2,
-Măsuri strategice pentru creșterea capacității de reziliență zonelor umede;
-Cod de bune practici agricole și de mediu aplicabil privind valorificarea terenurilor agricole/arabile din zonele umede.

Rezumatul proiectului:

Prin implementarea acestui proiect se dorește monitorizarea impactului măsurilor de conservare asupra zonelor umede impuse prin măsurile de ecocondiționalitate incluse în PNS-GAEC 2; stabilirea gradului de reziliență, și sechestrarea de carbon în zonele umede ca și infrastructura naturală de susținere a agriculturii în vederea completării gradului de cunoaștere pe regulamentul LULUCF 2018/841(Land Use, land use change and foresrty); stabilirea unor piețe de probă pentru determinarea analitică a nivelului de sechestrare de carbon în diferite zone de climat și evaluarea impactului evoluției apelor freatice asupra evapotranspirației și a microclimatelor specifice acestor zone și impactul asupra zonelor agricole adiacente.
Elementul de noutate constă în evaluarea impactului zonelor umede asupra agriculturii și impactul agriculturii asupra zonelor umede, prin modificările regimului hidric, a cantității de carbon sechestrat, şi fenomenele de pierdere a biodiversității și de eutrofizare la nivelul acestora. Proiectul va contribui de asemenea, la completarea raportului de țară pe Regulamentul LULUCF 2018/841(Land Use, land use change and foresrty). Proiectul are în vedere dezvoltarea unei strategii la nivel național pentru monitorizarea stării de conservare a biodiversității din agroecosistemele din aceste zone și creșterea capacității de reziliență a zonelor umede.
Pentru atingerea obiectivului general se vor stabili obiective specifice și măsurabile ale proiectului care să ofere informații privind impactul agriculturii asupra zonelor umede din zonele studiate; elaborarea unor propuneri de  masuri de bune practici privind gestionarea zonelor umede; scenarii de evoluție a sechestrării de carbon, a factorilor de eutrofizare și pierdere de biodiversitate în urma implementării măsurii PNS - GAEC 2.

2023:

Faza 1. Studiu privind rolul și influența zonelor umede asupra agroecosistemelor naturale. Faza se va desfășura în perioada de la declanșarea proiectului – pana la 31.10.2023 cu următoarele activităţi:

Activitate 1.1. Documentare privind stadiul actual al cercetărilor privind zonele umede și rolul acestora asupra biodiversității. Evaluarea stării de conservare a acestora;

Activitate 1.2. Documentare privind managementul integrat al agroecosistemelor zonelor umede;

Activitate 1.3. Înregistrare și interpretare date climatice;

Activitate 1.4. Studiu privind favorabilitatea zonei pentru zootehnie si/sau culturi vegetale.
 
2024
 
Faza 2. Elaborarea tehnologiei de colectare material biotic si abiotic – analiza geochimica si Hidrogeochimica a zonelor umede analizare in punctele pilot de monitorizare, colectarea si prelucrarea datelor satelitare. Colectare şi analize date primare se va desfăşura în perioada 01.11.2023 – 31.10. 2024 cu următoarele activităţi:
 
Activitate 2.1 Stabilirea parametrilor tehnici de funcţionare şi elaborare tehnologie de colectare, prelucrarile imaginilor satelitare analiza acestora in vederea determinarii structurii spațiale (orizontale și verticale) a ecosistemelor;

Activitate 2.2. Colectare probe de apă și turbă din diferite zone și adâncme, prelucrare, determinare parametrii:
  • din probe de turbă: subsanță uscată, conținutul de cenușă, pH, porzitate, etc.
  • din probe de apă pH, conductivitate, temperatura, conținutul de ioni, etc.;
 
Activitate 2.3. Efectuarea analizei comparative sezoniere din date colectate;

Activitate 2.4. Monitorizarea numărul speciilor vegetal, urmărirea bodiversității atat din analizele de teren cat si din prelucrarile imaginilor satelitare analiza acestora in vederea determinarii structurii spațiale (orizontale și verticale) a ecosistemelor;

Activitate 2.5. Colectare, prelucrare şi interpretare date climatice;

Activitate 2.6. Efectuarea analiza comparativă sezonială din date colectate;
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept