ADER 23.1.4

Titlu proiect: ADER 23.1.4: Evoluția și impactul dăunătorilor lps typographus și Lymantria monacha asupra vegetației de conifere în contextul schimbărilor climatice

Bugetul total al proiectului: 800.000 Lei

Sursă de finanțare: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioada implementării: 2023 – 2026

Contractor al proiectului: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc (ICDCRM)

Partener: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor (ICDPP)
 
Principalele rezultate preconizate:

-Analiza spaţio-temporală a distribuției speciilor Ips typographus și Lymantria monacha în triangulații de probă, în toate cele trei grupe ale Carpaților Orientali;
-Colectarea datelor statistice istorice privind atacurile speciilor Ips typographus și Lymantria monacha;
-Relația evoluției ciclurilor dăunătorilor Ips typographus și Lymantria monacha cu factorii climatici;
-Analiza genetică a populației de Ips typographus și Lymantria monacha
-Scenarii de evoluție a populațiilor de Ips typographus și Lymantria monacha în contextul schimbărilor climatice.

Rezumatul proiectului:

Evoluția și distribuția Ips typographus și Lymantria monacha prezintă o tendință accentuată de extindere în contextul creșterii temperaturii atmosferice și a microclimatului forestier. Datele din literatura de specialitate ne indică faptul că odată cu schimbările climatice acești dăunători prezintă mai multe cicluri de viață având un impact semnificativ asupra pierderii de masă lemnoasă. Evaluarea efectului substanțelor volatile naturale caracteristice pădurilor de molid asupra răspunsului adulților de dăunători la atractanții comerciali utilizați. Elementul de noutate al proiectului constă în colectarea de date privind evoluția dăunătorilor de scoarță studiați în contextul schimbărilor climatice, în vederea modificărilor perioadelor și intensității tratamentelor de către administratorii, proprietarilor de păduri.
Prin proiect se vor realiza scenarii de evoluție a populațiilor de dăunători de scoarță Ips typographus și Lymantria monacha, în contextul creşterii temperaturii atmosferei și modificărilor de microclimat forestier din zonele montane studiate.

2023:

Faza 1. Analiza literaturii de specialitate si determinarea modului de probare, identificarea zonelor pilot (zonele pilot vor fi desemnate în toate cele trei grupe ale Carpaților Orientali cu un accent mai mare pe grupa Centrala dar se va tine cont in desemnarea acestora de datele istorice existente la proprietarii/administratorii de păduri). Termenul de realizare al Fazei 1 este 31.10.2023. Activitățile sunt următoarele:

Activitate 1.1 Documentare privind stadiul actual al cercetărilor privind evoluția și impactul dăunătorilor Ips typographus și Lymantria monacha asupra vegetației de conifer în contextul schimbărilor climatice. (CP);

Activitate 1.2 Colectarea datelor statistice istorice privind atacurile dăunătorilor studiați (CP);

Activitate 1.3 Colectarea și interpretarea datelor meteo climatice istorice si stabilirea pietelor de proba (CP).
 
2024
 
Faza 2. Elaborarea metodelor și tehnicilor de monitorizare și colectare de material biologic. Utilizarea tehnicilor de evaluare a impactului dăunătorilor Ips typographus și Lymantria monacha asupra vegetației de conifere în relația cu factorii climatici și în funcție de condițiile specifice din zonă (altitudine, microclimă, structura vegetatia forestiera). Colectarea si analizarea de date primare se va realizaa în perioada 01.11.2023 – 31.10.2024 cu următoarele activităţi:
 
Activitate 2.1. Crearea zonelor de triangulatie (piete de proba) pe diferite altitudini și în diferite condiții geomorfologice, de climat/microclimat din zonele studiate;

Activitate 2.2. Stabilirea parametrilor tehnici de colectare optimă a datelor de teren (CP)

Activitate 2.3. Stabilirea metodelor statistice pentru analiza spatio-temporală a evoluției dăunătorilor Ips typographus și Lymantria monacha. (CP);

Activitate 2.4. Colectare probe biologice, prelucrare, determinare şi inventariere (CP)

Activitate 2.5. Colectare date climatice. (CP);

Activitate 2.6. Evaluarea comparativă a datelor colectate în zonele studiate și momente temporale (CP)

Activitate 2.7. Determinare parametrilor climatici asupra evoluției Ips typographus și Lymantria monacha (CP)
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept