ADER 23.1.3

Titlu proiect: ADER 23.1.3: Evaluarea și creșterea viabilității unor specii de polenizatori din zonele Carpatice

Bugetul total al proiectului: 1.100.000 Lei

Sursă de finanțare: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioada implementării: 2023 – 2026

Contractor al proiectului: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc (ICDCRM)


Principalele rezultate preconizate:

-Identificarea și cartarea unor populații de albine sălbatice, bondari și viespi din M-ții Harghitei, Ciucului și Hășmaș;
-Monitorizarea evoluției populațiilor și corelarea acestora cu factorii abiotici de mediu;
-Determinarea rezistenței și rezilienței populațiilor de albine sălbatice la acarianul Varroa;
-Determinarea efectelor induse în populațiile de albine sălbatice a acarianului Varroa;
-Analiza genetică a populațiilor de polenizatori sălbatici;
-Ciparea și determinarea zonelor de acoperire a populațiilor de polenizatori și interacțiunea între acestea (relații concurențiale, sinergice).

Rezumatul proiectului:

Polenizatorii și polenizarea influențează atât din punct de vedere economic, de mediu cât și socio-cultural și din acest punct de vedere au impact direct asupra sănătății și asupra calității vieții. Conform raportului UE, aproape 80% din florile sălbatice și culturile din zonele cu climă temperată depind de polenizarea efectuată de insecte, în special de albine. Din acest punct de vedere polenizatorii contribuie la creșterea cantității și a calității hranei, iar conform cercetărilor contribuția anuală la agricultura europeană este de ordinul miliardelor de euro. Cu toate acestea în ultimele decenii, din cauza factorului antropic, respectiv schimbările climatice, polenizatorii sălbatici au cunoscut un declin accentuat atât ca abundență cât și diversitate. Printre cauzele principale se numără agricultura intensivă, utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor. Dacă analizăm situația polenizatorilor pe plan global se poate observa că în jur de 40% din speciile de insecte sunt pe cale de dispariție dacă habitatul este afectat negativ în continuare. Remedierea acestei probleme presupune intervenții complexe și multiple la nivel local, regional și global. Pentru atingerea acestor obiective este obligatorie îmbunătățirea cunoștințelor științifice în domeniu, folosind metode și tehnici moderne de cercetare.
Prin elaborarea acestui proiect se dorește cartarea mai multor zone din Carpații Orientali, determinarea distribuției diferitelor specii de polenizatori, determinarea genetică a populației și stabilirea gradului de viabilitate a acestora în condiții de mediu natural. Gradul  de noutate al proiectului, în afară de utilizarea metodelor clasice folosite în domeniu, proiectul își propune implementarea unui sistem inovativ de monitorizare a polenizatorilor, de tip etichetarea electronică bazată pe tehnologia RFID (identificare prin radiofrecvență) în vederea cunoașterii structurii și a dinamicii activității albinelor din Munții Harghitei, Ciucului și Hășmaș. Rezultatele astfel obținute sunt de o importanță deosebită în vederea elucidării și monitorizării  comportamentului polenizatorilor în diferite condiții. Sistemul de marcare și monitorizare al albinelor este folosit cu succes în majoritatea statelor europene, rezultatele permițând astfel o analiză holistică asupra polenizatorilor și impactul asupra biodiversității și productivității plantelor. Rezultatele obținute vin să fundamenteze științific poziția României la inițiativa UE privind polenizatorii, în vederea încheierii unui nou acord pentru polenizatori în urma inițiativei Salvați albinele și fermierii.

2023:

Faza 1. Documentare privind evoluția, rolul și influența polenizatorilor asupra agroecosistemului atât la nivel global cât și din zonele Carpatice. Colectarea datelor se va desfășura în perioada de la declanșarea proiectului – 31.10.2023 cu următoarele activităţi:

Activitate 1.1. Documentare privind stadiul actual al cercetărilor privind importanța monitorizării populațiilor de albine și rolul acestor asupra agriculturii;

Activitate 1.2. Studiu privind managementul integrat al agroecosistemului;

Activitate 1.3. Înregistrare și analiza parametrilor meteo climatice care influențează dinamica acarienilor și a populației de albine sălbatice;

Activitate 1.4. Studiu privind favorabilitatea zonei pentru evaluarea și monitorizarea populațiilor de albine;

Activitate 1.5. Determinarea efectul atacului acarianului Varroa și gradului de infestare.
 
2024
 
Faza 2. Monitorizarea evoluției și variabilității populațiilor de albine din M-ții Harghitei, Ciucului și Hășmaș prin implementarea unui sistem inovativ de monitorizare, de tip marcare electronică bazată pe tehnologia RFID (identificarea prin radiofrecvență). Stabilirea metodei de marcare a albinelor, elaborarea tehnologiei de colectare material biologic. Colectare şi analize date primare se va desfăşura în perioada 01.11.2023 – 31.10.2024 cu următoarele activităţi:
 
Activitate 2.1. instalarea familiilor de albine in zonele evaluate in Faza1

Activitate 2.2. sterilizarea/tratarea familiilor de polenizatori studiați

Activitate 2.3. instalarea sistemelor de supraveghere/monitorizare/cântărire

Activitate 2.4. determinarea gradului de dezvoltarea a populațiilor

Activitate 2.5. stabilirea relatiilor de interconectivitate cu alte populații respectiv competitori

Activitate 2.6. Înregistrare şi analiza parametrilor meteo climatice care influențează dinamica populatiilor de polenizatori studiati si a acarienilor

Activitate 2.7. Pregatirea familiilor de albine pentru iernat
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept