ADER 23.1.2

Titlu proiect: ADER 23.1.2: Studii privind variația spațio-temporală a chimismului precipitațiilor din Carpați și aportul ionic asupra pajiștilor montane

Bugetul total al proiectului: 1.100.000 Lei

Sursă de finanțare: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioada implementării: 2023 – 2026

Contractor al proiectului: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc (ICDCRM)
 

Principalele rezultate preconizate:

-Hărți tematice și de distribuție a chimismului precipitațiilor în grupa nordică și centrală a Carpaților Orientali, Munții Banatului;
-Determinarea parametrilor geochimici ai precipitațiilor atmosferice (factori de neutralizare, coeficienții de îmbogățire, aportul sărurilor marine, indice de disponibilitate a NH4+, gradul de neutralizare a NH4+);
-Determinarea acidității fracționale și a raportului dintre aciditatea potențială și neutralizarea potențială;
-Calculul depunerilor umede: aportul ionic pe unitatea de suprafață (ha);
-Determinarea efectului schimbărilor climatice asupra chimismului precipitațiilor în funcție de transportul pe distanțe lungi și a maselor de aer.
-Analiza sursei (PCA, corelații Spearman);
-Scheme de fertilizare, la determinarea sensibilității unor specii de plante la aportul ionic la nivel foliar și edafic, respectiv participarea unor specii chimice la determinarea valorilor de acidifiere/eutrofizare a diferitelor medii geochimice.

Rezumatul proiectului:

O importanță din ce în ce mai  mare o are impactul chimismului precipitațiilor asupra solurilor, vegetației de cultură și cea spontană, respectiv influența tehnicilor agricole asupra precipitațiilor atmosferice (emisii de amoniac, emisii de metan, arderi de miriști). Reducerea emisiilor de suprafață este stipulată prin Directiva 2016/2286 privind reducerea emisiilor naționale asupra anumitor poluanți preluată prin legea 293/2018. Importanța proiectului și elementul de noutate constă și în completarea gradului de cunoaștere pentru regulamentul LULUCF (Land Use, land use change and forestry) 2018/841modificat prin AFOLU (Agriculture, Forest and Other Land Use).
Prin acest proiect se dorește analiza variabilității compoziției chimice a chimismului precipitațiilor, asupra solurilor diferitelor zone montane, în condițiile schimbărilor climatice prin evaluarea modificărilor de circulație a maselor de aer și a transportului pe distanțe lungi a diferiților poluanți. Identificarea surselor la compoziția chimică a precipitațiilor și aportul diferitelor surse de poluare asupra factorilor edafici coroborate cu pierderea de evapotranspirație determinate în zonele de studiu reprezintă elemente constitutive în vederea creionării politicilor de mediu și de integrare a impactului poluării în agricultură.
 
2023:

Faza 1. Studiu privind rolul și influența spațio-temporală a chimismului precipitațiilor din Carpați și aportul ionic asupra pajiștilor montane se va desfășura în perioada de la declanșarea proiectului până la 31.10.2023 cu următoarele activităţi:

Activitate 1.1. Documentare privind stadiul actual al cercetărilor privind importanța monitorizării variației spațio-temporale a chimismului precipitațiilor din Carpați și aportul ionic asupra pajiștilor montane;

Activitate 1.2. Studiu privind compoziția pajiștilor montane studiate;

Activitate 1.3. Înregistrare prelucrarea, si interpretare date climatice și date precipitații în mod continuu.
 
2024
 
Faza 2. Elaborare de hărți tematice și de distribuție a chimismului precipitațiilor în grupa nordică si centrală a Carpaților Orientali si M-ții Banatului. Colectarea și analiza datelor primare se va desfăşura pe perioada (01.11.2023- 31.10.2024) cu următoarele activităţi:

Activitate 2.1. Stabilirea parametrilor tehnici de funcţionare şi exploatare optimă a sistemului de monitorizare și de analiză

Activitate 2.2. Stabilirea de metode statistice pentru analiza spatio-temporală a chimismului precipitațiilor;

Activitate 2.3. Colectare precipitații și date meteorologice;

Activitate 2.4.  Analiza comparativă a datelor colectate;

Activitate 2.5. Colectare, prelucrare şi interpretare date climatice;

Activitate 2.6. Determinare parametrilor geochimici ai precipitaților atmosferice;

Activitate 2.7. Determinarea acidității fracționale și a raportului dintre aciditatea potențială și neutralizarea potențială.
 
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept