ADER 5.1.5

Titlu proiect: ADER 5.1.5: Studiul modificării fenologiei culturilor de cartof în zonele montane în contextul schimbărilor climatice

Bugetul total al proiectului: 1.100.000 Lei

Sursă de finanțare: Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioada implementării: 2023 – 2026

Contractor al proiectului: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc (ICDCRM)

Partener: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov (INCDCSZ)
 

Principalele rezultate preconizate:

-Crearea câmpurilor de probă pe diferite altitudini și în diferite condiții de climat/microclimat din zonele montane;            
-Dezvoltarea unei scheme unitare tratament și îngrășământ pe toate zonele de cultură utilizate în proiect;
-Determinarea relațiilor dintre fenologie şi factorii biotici şi abiotici;
-Analiza schimbărilor în sezonul de creștere în contextul celor mai recente scenarii climatice, folosind metode de downscaling dinamic și statistic;
-Utilizarea tehnicilor de teledetecție privind stabilirea curbelor fenologice în culturile de cartofi prin modelul de reflectanță cu teledetecție MODIS;
-Analiza schimbărilor curbelor fenologice conform celor mai recente scenarii climatice ale IPCC, folosind metode de downscaling dinamic și statistic;
-Determinarea indicilor de vegetație a diferențelor normalizate (NDVI) și calculul indexului suprafeței frunzei (LAI);
-Elaborarea de modele de tendințe în fenofaze în scopul sprijinirii fermierilor cu privire la tipul de soiuri utilizate în scopul maximalizării producțiilor;
-Investigarea efectelor schimbărilor temperaturii ambientale asupra fenologiei culturii de cartof;
-Tehnologie de cultură sustenabilă a cartofului în zonele montane în contextul schimbărilor climatice.
 
Rezumatul proiectului:

Cartoful are un rol deosebit de important în asigurarea securității alimentare. În contextul schimbărilor climatice se impune o cunoaștere continuă și exactă a impactului factorilor abiotici și biotici asupra stării de vegetație a culturilor. Monitorizarea continuă a acestor parametri semnalează în timp real modificările și vulnerabilitățile în agroecosistem, permițând adoptarea unor strategii eficiente pentru conservarea gradului de sustenabilitate economică a culturii cartofului.
Proiectul urmărește analiza detaliată a impactului parametrilor climatici asupra diferitelor soiuri de cartof cu ajutorul datelor de observație și a modelelor climatice regionale, asupra proceselor fenologice, cum ar fi înmugurirea, înfrunzirea, fructificația, coacerea, senescența și căderea frunzelor, pe gradienții altitudinali și latitutdinali. În prezent, există foarte mari probleme cu adaptarea soiurilor de cartof la noile condiții de climă. În cadrul proiectului se vor utiliza cele mai noi tehnici de teledetecție. Momentan nu există determinări ale curbelor fenologice la cultura cartofului. Proiectul urmărește completarea cu date de fenologie a programelor de ameliorare și adaptare a unor specii de cartof, respectiv analiza fenologiei. Procesele biologice studiate vor fi utilizate în vederea evaluării modului în care reacționează plantele la schimbările climatice și va reprezenta un indicator utilizat pentru cuantificarea adaptabilității diferitelor soiuri de cartof, pentru prognozarea schimbărilor fenofazelor și evaluarea impactului factorilor biotici. Scopul proiectului este de a sprijinii fermierii în producerea cartofului de sămânță și cartofi de consum.
 
2023:

Faza 1. Analiza privind modificarea fenologiei culturilor de cartof și sisteme inovative de monitorizare a proceselor fenologice se va desfășură în perioada de la declanșarea proiectului – 31.10.2023 cu următoarele activităţi:

Activitate 1.1. Documetare, analiza literaturii de specialitate privind stadiul actual al cercetărilor în domeniul fenologiei în cazul culturile de cartof, importanța monitorizării fenologiei culturilor de cartof în zona montană, tehnici inovative combinate folosite în procesul de monitorizare şi rezultatele prezentate în literatura de specialitate privind impactor schimbărilor meteo climatici și factorilor biotici asupra diferitelor soiuri de cartofi și modul de răspuns la nivel fenologic (CP);

Activitate 1.2. Studiu privind managementul integrat al agroecosistemului (CP);

Activitate 1.3. Înregistrare și interpretare date climatice (CP);

Activitate 1.4. Studiu privind favorabilitatea zonei pentru cultura cartofului (zona montană) (CP);

Activitate 1.5. Colectarea datelor existente privind randamentul soiurilor folosite în zona montană, caracteristicile și compoziția solului în zona montană (CP);

Activitate 1.6. Obținerea și caracterizarea modelului metabolic pentru simularea proceselor metabolice (CP).
 
2024
 
Faza 2. Elaborarea metodelor și tehnicilor de colectare material biologic. Utilizarea tehnicilor de teledetecție pentru determinarea și analiza curbelor fenologice în relație cu schimbările climatice și în funcție de condițiile specifice din zonă (soiuri diferite, caracteristicile solului, conținut de nutrienți din sol). Colectarea şi analiza datelor primare se va desfăşura în perioada 01.11.2023 - 31.10.2024 cu următoarele activităţi:
 
Activitatea 2.1. Crearea si identificarea unor câmpuri de probă pe diferite altitudini și în diferite condiții de climat/microclimat din zonele montane (CP);

Activitate 2.2. Stabilirea parametrilor tehnici de colectare optimă a datelor de pe teren (CP, P1);

Activitate 2.3. Colectare probe biologice, prelucrare, determinare şi inventariere (CP, P1);

Activitate 2.4. Analiza comparativă date colectate în diferite zone și timp (CP);

Activitate 2.5. Monitorizarea atacurilor cu daunatori din culturile de cartof în zona montană şi calitatea biologică a cartofului (CP, P1);

Activitate 2.6. Colectare, prelucrare şi interpretare date climatice și de mediu (sol, material biologic) (CP, P1);

Activitate 2.7. Colectarea și utilizarea datelor de teledetecție pentru analiza variației indicelor de vegetație (CP). Activitate 2.8. Analiza metabolismului și căile metabolice in silico (CP).
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept