POIM 2014+ 136437

Informații generale:
Partener proiect

Titlu proiect:
Implementarea de măsuri de conservare pe teritoriul Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraş
 
Obiectivul general al proiectului:
Constă în îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar prin implementarea unor măsuri/acţiuni prevăzute de Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraş şi a Rezervaţiei Naturale 2493 Lacul Dracului aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 909/2016, respectiv informarea şi conştiențizarea membrilor comunităţilor locale, proprietari, elevi, asociaţii economice şi sociale în scopul stimulării la implicarea lor în managementul sitului

În urma implementării proiectului situl ROSCI0090 Harghita Mădăraş va beneficia de îmbunătăţirea stării de conservare actuale şi se vor crea condiţii de prevenire a ameninţărilor naturale antropice actuale şi potenţiale

Prin implementarea Planului de management vor fi realizate următoarele:

- protecţia concretă a biodiversităţii din România
- asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru 3 habitate şi 5 specii, printre care:

- Păduri acidofile de molid ( Picea abies)
- Păduri dacice de fag (Symphyto -Fagion)
- Fânețe montane
- Clopoţelul dinţat (Campanula serrata) Bombina variegata
- Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina veriegat)
- Triton carpatic (Trituris montandoni)

- îmbunătăţirea condiţiilor de conservare a habitatelor are efect şi asupra habitării/existenţei speciilor ocrotite
- efectuarea monitorizării, prin care se va asigura suportul necesar pentru managementul habitatelor şi speciilor de interes conservativ/comunitar, actualizând permanent datele şi informaţiile despre habitatele şi speciile pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraş
- informarea şi conştiențizarea comunităţilor locale pentru creşterea implicării acestora în managementul ariilor naturale protejate
- managementul eficient al sitului Natura 2000 Harghita Mădăraş
- creșterea capacităţii de coordonare şi administrative
- gestionarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale
- reconsiderarea valorii arboretelor secundare care au caracter ecologic şi ecosistemic, cum ar fi mesteacănul, scoruşul de munte, paltinul, ulmul, etc.

Proiectul conține măsuri inovative la nivel naţional prin restabilirea/reabilitarea habitatelor şi conservarea speciilor, se vor reface ecosistemele autohtone cu structură vegetală care au fost înlăturate în trecut prin tratamentele silvice, care s-au concentrat pe valoarea economică a pădurii (înrăşinare artificială) și care au contribuit la intensificarea efectelor schimbărilor climatice (doborâturi de vânt, rupturi, uscături pe picior, atac de ipide)

Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept