ADER 16.3.4

Informații generale:
Partener proiect
Perioada derulării proiectului: 2019-2022

Titlu proiect:
ADER 16.3.4.: Studii și cercetări privind dezvoltarea fermelor și gospodăriilor țărănești montane prin optimizarea utilizării pajiștilor silvo-pastorale bazată pe amenajarea, evaluarea valorii nutritive și a capacității de încărcare a acestora pe specii de animale, bovine, ovine, caprine, existente la nivel local, comparativ cu rasele specializate

Obiective: 
  • stabilirea situației reale a pajiștilor din arealul studiat și a stadiului de degradare, respectiv potențialul productiv al pajiștilor;
  • înființarea modulelor experimentale;
  • selecția riguroasă și depistarea variantelor din animalele de rasă care participă la implementarea proiectului;
  • rentabilizarea fermelor și gospodăriilor;
  • îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor montani pe baza rezultatelor cercetărilor incluse în proiect;
  • promovarea rezultatelor prin acțiuni de diseminare și transfer tehnologic;
 
Activitate:
2019
Faza nr. 1 „Evaluarea și inventarierea gospodăriilor și fermelor montane din arealul luat în studiu, care dețin în patrimoniu suprafețe de pajiști și efective de animale (ovine, bovine, caprine)”
 
2020
Faza nr. 3 – Amplasarea experimentelor in module experimentale (Aplicarea tehnologiilor prietenoase cu mediul in cele doua module experimentale)
 
Activitatea 3.1 - „înființarea modulelor experimentale în    unitatea de referință 1437 m altitudine și la 800 m altitudine în județul Harghita (Aplicarea tehnologiilor prietenoase cu mediul în cele două module experimentale)”
 
2021
Faza nr. 4 – Determinarea producției vegetale și animaliere
 
Activitatea 4.1. - „Stabilirea duratei de pășunat, a numărului de cicluri de pășunat și a speciilor și categoriilor de animale)”
Activitatea 4.2. - „Desfășurarea experimentelor în conformitate cu metode experimentale propuse (nr. variante, repetiții, etc.)
Faza nr. 5 – Evaluarea producțiilor din punct de vedere cantitativ și calitativ   
Activitatea 5.1. - „Analize chimice de laborator pentru determinarea calității și interpretarea lor”
 
2022
Faza nr. 7 – Diseminarea  rezultatelor cercetarilor desfasurate prin diferite procedee
 
Activitatea 7.1 - ”Evaluarea finală a rezultatelor. Diseminarea  rezultatelor cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului prin vizite de lucru, mass-media, mese rotunde, simpozioane, etc.”
 
Rezultate:
  • soluții tehnice și tehnologii în scopul gospodăririi raționale, echilibrate a fondului pastoral montan;
  • optimizarea multifuncționalității  pajiștilor montane;
  • stabilirea sistemelor durabile de exploatare a pajiștilor pe diferite nivele altitudinale prin pășunatul animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, existente la nivel local, comparativ cu rasele specializate;
  • stabilirea capacității de pășunat și a încărcăturii optime pe pajiștile montane prin practicarea unei agriculturi durabile;
 
Modul de aplicare al rezultatelor:
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate sub forma unor referate științifice de specialitate. Noile tehnologii au fost aplicate pe loturi demonstrative organizate în zonele de cultură atât la parteneri cât și la conducătorul de proiect. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin publicarea lor sub formă de tehnologii specifice de cultură (broșură sau CD).
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept