ADER 13.1.1

Informații generale:
Partener proiect
Perioada derulării proiectului: 2019-2020

Titlu proiect:
ADER 13.1.1.: Cercetări privind ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din apele interioare și din acvacultura României;

Obiective:
  • studii și analize de ameliorare, protecție și conservare a resurselor genetice din apele interioare și din acvacultură pentru specii de pești rare, periclitate sau amenințate cu dispariția, cu importanță economică: crap, ciprinide asiatice și sturion;
  • proiectarea/realizarea modulelor experimentale, a experiențelor pentru reproducerea în captivitate/artificială;
  • realizarea de metiși, hibrizi și linii înalt productive în cadrul familiei Cyprinidae;
 
Activitate:
2020
Faza nr. 2 - Stabilirea programelor de realizare a populărilor de susținere  pe specii.  Capturarea și constituirea nucleelor de  reproducători, pregătirea fiziologică pentru reproducere în captivitate. Proiectarea și realizarea modulelor experimentale pentru reproducerea în captivitate. Dezvoltarea și experimentarea metodelor pentru caracterizarea  morfologică și evaluarea performanțelor productive la speciile cu importanță economică: crap, ciprinide asiatice și sturioni
 
Activitatea 2.2. - „Proiectarea si  realizarea modulelor experientale pentru reproducerea in captivitate in statia de incubatie si in arealul de reproducere”,
Activitatea 2.4. - „Diseminarea rezultatelor. Elaborarea de lucrări ştiinţifice la simpozioane nationale si internationale. Organizare - workshop”

Rezultate:
  • programe privind populările de susținere;
  • module experimentale pentru reproducerea în captivitate;
  • optimizarea condițiilor de incubație, de creștere;
  • fișe standard de caracterizare a raselor și speciilor;
  • inițierea și dezvoltarea băncii de gene;
  • realizarea populărilor de susținere pentru speciile de pești selectate;

Modul de aplicare al rezultatelor:
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate sub forma unor referate științifice de specialitate. Noile tehnologii au fost aplicate pe loturi demonstrative organizate în zonele de cultură atât la parteneri cât și la conducătorul de proiect. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin publicarea lor sub formă de tehnologii specifice de cultură (broșură sau CD).
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept