ADER 5.2.1

Informații generale:
Partener proiect
Perioada derulării proiectului: 2019-2022

Titlu proiect:
ADER 5.2.1.: Cercetări privind perfecționarea sistemului de monitorizare, prevenire și control a principalelor boli bacteriene și dăunători de carantină care afectează producerea cartofului în România, Clavibacter, Ralstonia, Synchitrium endobioticum, Dithylenchus sp;

Obiective:
  • stabilirea suprafeței contaminate / organism de carantină, în exploatațiile autorizate pentru producerea cartofului pentru sămânță;
  • testări privind toleranța liniilor noi de cartof la nematozii cu chiști și râia neagră în vederea omologării;
  • îmbunătățirea metodelor de laborator privind identificarea absenței / prezenței organismelor de carantină în probele de sol și tuberculi la cartof;

Activitate:

2020
Faza II – Cercetări aplicative

Activitatea 2.1.: Analiza metodelor de depistare a organismelor de carantină la cartof (râia neagră și putregaiul inelar) în vederea îmbunătățirii acestora pentru scurtarea timpului de diagnosticare

Activitatea 2.2.: Testarea unor soiuri / linii de cartof pentru stabilirea toleranței la organismele de carantină fitosanitară

 

2021
Faza III – Cercetări aplicative

Activitatea 3.3.: Întâlnire de lucru între membrii consorțiului, unitățile fitosanitare și reprezentanții asociațiilor de producători de cartofi.

 

2022
Faza IV – Cercetări aplicative

Activitatea 4.2.: Organizare de întâlniri cu fermierii, work-shopuri, participare la conferințe naționale / internaționale

Activitatea 4.3.: Implementarea metodologiei de monitorizare și control a organismelor de carantină la cartof. Analize de laborator, determinări. Înregistrarea datelor pedo-climatice.


Rezultate:
  • optimizarea și modernizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânță din categorii biologice superioare;
  • norme metodologice pentru organizarea producerii / multiplicării, prelucrării și comercializării cartofului pentru sămânță și eliminarea riscului de contaminare cu organisme de carantină;
  • tehnologia de prelucrare a cartofului pentru sămânță în condiții de siguranță fitosanitară cu consum redus de energie;
  • creşterea eficienţei economice în producerea și prelucrarea cartofului pentru sămânţă din categorii biologice superioare;

Modul de aplicare al rezultatelor:
Rezultatele cercetărilor au fost prezentate sub forma unor referate științifice de specialitate. Noile tehnologii au fost aplicate pe loturi demonstrative organizate în zonele de cultură atât la parteneri cât și la conducătorul de proiect. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin publicarea lor sub formă de tehnologii specifice de cultură (broșură sau CD).
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept