Restaurarea zonelor umede și a turbăriilor

Titlul proiect:

“Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

 

Bugetul total al proiectului: 4.218.620,36 lei (852.280,97 Euro)

Sursă de finanțare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021

Perioada implementării: 2022 – 2024

 


Obiectivul general al proiectului:

Constă în lucrări de intervenție în vederea stopării pierderii biodiversității ecosistemelor de turbărie din zona Centru, refacerea sistemului hidric a acestora, precum și monitorizarea continuă a lucrărilor de refacere ecologică.


Obiective specifice:

- identificarea și evaluarea zonelor și subzonelor ce necesită intervenții de restaurare/reconstrucție ecologică (acest obiectiv este necesar pentru evaluarea stării ecosistemelor de turbărie, afectate de schimbările drastice de climat din ultimii 5 ani, respectiv datorită introducerii unor noi turbării neevaluate prin proiectul PEATRO);
- eliminarea/atenuarea impactului antropic prin restabilirea și optimizarea regimului hidric al ecosistemelor de turbării;
- ecologizarea și eliminarea vegetației invasive;
- recondiționare și realizare traseu tematic cu scop educativ și reducerea impactului turismului necontrolat;
- monitorizare pre- și post-intervenție.

Proiectul cuprinde două tipuri de activități principale:
- Primul vizează monitorizarea și evaluarea stării de degradare a turbăriilor (activitate necesară din cauza faptului că, din perioada de evaluare efectuată în proiectul PeatRO și până la ora actuală, starea turbăriilor s-a modificat semnificativ), evaluarea ecosistemelor turbăriilor, a regimului hidrogeologic și geomorfologic, probarea și evaluarea caracteristicilor fizico-chimice ale stratului de turbă/surselor de apă.
- Al doilea tip de activități cuprinde lucrări de reabilitare ecologică, pentru reducerea/eliminarea impactului pășunatului, restabilirea regimului hidric optim, eliminarea vegetației invazive și a biomasei de vegetație ierboasă și de lemn mort, recolonizarea vegetației caracteristice în zonele degradate din punct de vedere fitocenologic, și amenajarea unor poteci tematice, atât în scop educativ, cât și pentru realizarea unui turism dirijat, cu impact scăzut asupra turbăriilor.

Rezultate așteptate:

a) Rezultatele directe ale proiectului:
- restabilirea florei caracteristice turbăriilor;
- optimizarea nivelurilor hidrologice și hidrogeologice ale turbăriilor;
- scăderea influenței antropice;
- realizarea unui turism rațional și sustenabil;
- eliminarea/reducerea speciilor invazive;
- îmbunătățirea calității apei din turbării;
  - instalarea unui sistem modern de monitorizare și evaluare a parametrilor hidrogeologici ai turbăriilor;
 
b) Rezultate indirecte:
- creșterea capacității I.C.D.C.R.M. Miercurea Ciuc și ANANP pentru reabilitarea și reconstrucția ecologică a turbăriilor;
- eficientizarea activităților interne al I.C.D.C.R.M. Miercurea Ciuc și ANANP în ceea ce privește evaluarea hidrologică și hidrogeologică a zonelor umede/turbării;
- creșterea nivelului de informare a cetățenilor pe tema turbăriilor și zonelor umede;
- creșterea nivelului de informare a cetățenilor in domeniul ecosistemelor specifice turbăriilor;
- restabilirea regimului hidrodinamic și de interconectivitate a turbăriilor cu zonele învecinate;

Mai multe detalii: https://icdcrm-repeat.ro
 
Exclamation icon Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept